VAD ÄR KINESIOLOGI?

Jämfört med traditionell medicin så jobbar man inom nästan all alternativmedicin mer med att förebygga problem istället för att vänta och försöka läka sjukdomar efter att man blivit sjuk. Inom alternativmedicin har man också en större helhetssyn där man jobbar med både det psykiska, kroppen och själen.

För oss är det självklart att allt hänger ihop och vi är stolta över att kunna erbjuda dig behandlingar inom Holografisk Kinesiologi, en lära som vi sett ger bäst resultat när man vill skapa de bästa förutsättningarna för ett friskt liv där du får må bra.

KINESIOLOGI

Kinesiologi är läran om rörelser

LÄSER AV NERVSYSTEMETLÄSER AV NERVSYSTEMET
Med kinesiologi utmanar man kroppens nervsystem genom neuromusklära tester för att läsa av spänningen i musklerna. I hela kroppen, i alla vävnader, finns det nervceller som sänder information till centrala nervsystemet och hjärnan om vad som händer i området där nervcellen sitter. Denna information bearbetas av hjärnan som i sin tur ger ut signaler till körtlar, organ, muskler som skickar tillbaka information för verifiering och eventuell korrigering.

Som kinesiolog kan vi läsa av hur nervsystemet reagerar och vi ser hur kroppen kommunicerar och hanterar allt den utsätts för.

MUSKELTEST
När en kinesiolog testar en muskel läggs ett svagt tryck som ökar från 0 till ca 5kg på till exempel en arm i en specifik riktning för att komma åt en speciell muskel. Tanken är att nervsystemet skall skicka fler och fler signaler till muskelfibrerna för att kunna behålla positionen. Om det inte går är det något som inte stämmer.

Det kan vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller körtel som hör till muskeln som gör att det inte går att hålla emot.

NERVSYSTEMET

All kommunikation i kroppen sker via nervsystemet

DITT NERVSYSTEM
Ditt nervsystemet kan delas upp i två delar:

• det centrala nervsystemet
• det autonoma nervsystemet

Det centrala nervsystemet är den del som styrs av viljan och som gör att vi till exempel kan böja på en arm när vi bestämmer oss för att göra det.

Det autonoma nervsystemet sköter sådana saker som inte är viljestyrda, till exempel att hjärtat slår, att tarmarna rör sig och att vårt matsmältningssystem fungerar. Det är också det autonoma systemet som registrerar våra känslor.

NERVSYSTEMETS UTTRYCK
Nervsystemet kan bara uttrycka sig och svara på två olika sätt:

• genom att dra samman muskler
• genom att utsöndra sekret från olika körtlar

FÖRBÄTTRAT INFORMATIONSFLÖDE
Kroppens nervsystem kan vara stört på grund av t ex vätskebrist, miljögifter, stress eller trauman.

RESULTAT AV EN BEHANDLING

Upplev minskade besvär och förbättrad hälsa

KROPPEN UTSÄTTS FÖR BELASTNINGAR
Vi utsätts ideligen för belastningar från vår inre och yttre miljö, oavsett om vi är friska eller sjuka. Andas vi oren luft, tränar hårt, får i oss kemikalier, virus, bakterier, parasiter, svamp eller andra störande mikrober behöver kroppen ha en mycket bra näringsstatus för att lösa problemen som uppstår.

Kroppen tar själv hand om de allra flesta gifter och händelser som stör den. Men det som den inte klarar av att ta hand om kan skapar symptom, göra oss trötta och så småningom sjuka.

MINSKADE BESVÄR OCH FÖRBÄTTRAD HÄLSA
Resultatet efter en kinesiologi behandling ger ett nytt och förbättrat informationsflöde från hjärnan och ut till muskler och körtlar, vilket så småningom leder till att kunden upplever minskade besvär och förbättrad hälsa.

HOLOGRAFISK KINESIOLOGI

Effektivaste metoden för att bli friskare och må bättre

DEN EFFEKTIVASTE BEHANDLINGSFORMEN
Holografisk Kinesiologi är ett system som på snabbast och enklast möjliga sätt kan hjälpa människor att bli friska och prestera på topp. När kroppen har rätt näringsstatus, tillräckligt med energi och är medveten om vad den har för problem, löser den det. Holografisk Kinesiologi är den behandlingsform som är effektivast för att kunna se till att detta fungerar.

BLANDAR MEDICINSK KUNSKAP MED ALTERNATIVA METODER
Holografisk Kinesiologi Terapi (HKT) är en metod som utarbetats av Ulf Kilman vid Kilmaninstitutet. Holografisk Kinesiologi blandar medicinska kunskaper som näringslära, anatomi, pH värde, syresättning och neurologi med alternativmedicinska metoder som akupunktur, homeopati, osteopati, sacrocraniella behandlingar och att kunna hantera tankar och känslor.

HOLOGRAFISK KINESIOLOGI GER EN DJUPARE FÖRSTÅELSE
Holografisk Kinesiologi skiljer sig från vanlig kinesiologi då kinesiologen säkerställer att kroppens alla system samverkar för att nå bättre resultat.

Holografisk Kinesiologi ger en djupare förståelse för vad det är som stör kroppen från att fungera optimalt.

SER KROPPEN SOM EN HELHET
Namnet Holografisk Kinesiologi togs för att arbetsmetoden arbetar med människokroppen från två håll både fysiskt och mentalt vilket tillsammans bildar en helhet.

För lika gärna som fysiska problem kan ha en mental grundorsak kan mentala problem bottnas i fysiska besvär eller felaktig kost.

FOKUS PÅ GRUNDORSAKEN

Vi hittar grundorsaken och ger dig ett bestående resultat

STANNAR INTE VID SYMPTOMEN
Under en Holografisk Kinesiologi behandling tar vi reda på vad det är som stör kroppen och vad som får den att visa upp olika symptom. Vi undersöker vad det är som hindrar kroppens egna processer från att lösa olika tillstånd.

BESVÄRLIGA OCH SVÅRLÖSTA SYMPTOM
Holografisk Kinesiologi är mycket framgångsrikt när det gäller att få bort grundorsaken till olika tillstånd och symptom som kan upplevas som mycket besvärliga och svårlösta.

SER TILL VARJE KUNDS INDIVIDUELLA BEHOV
Det finns många grundregler som gäller för oss alla, men med Holografisk Kinesiologi kan vi hitta varje kunds individuella behov för att hålla sig friska och må bra. Vilket är viktigt då ingen människa är en annan lik.

HUR EN BEHANDLING GÅR TILL

Holografisk Kinesiologi

IDENTIFIERAR DET SOM STÖR KROPPEN MEST
En behandling i Holografisk Kinesiologi identifierar det som stör din kropp mest och hjälper ditt immunförsvar att hitta, lösa upp och ta bort det. Under behandlingen ligger du på behandlingsbänken med kläderna på och vi använder oss av neuromuskelära tester för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i din kropp.

MEDICINSK KUNSKAP OCH ALTERNATIVMEDICINSKA METODER
En blandning av medicinska kunskaper som näringslära, anatomi, pH värde, syresättning och neurologi används tillsammans med alternativmedicinska metoder som akupunktur, homeopati, osteopati, sacrocraniella behandlingar och att kunna hantera tankar och känslor.

KOST OCH LIVSSTILSRÅD
Din kropp stärks och balanseras upp, får rätt vitaminstatus och vid behov ges även strukturell behandling och akupunktur. Efteråt får du även tydliga kost- och livsstilsråd som en del av behandlingen.

BEHANDLINGSTID
Ett nybesök tar ungefär 2 timmar, då även en kroppsscanning med Multiscan PRO genomförs.

Ett återbesök tar ungefär 1-1,5 timme.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?
Du ska ha fått hjälp och känna en förbättring för det du söker för inom 1-3 behandlingar.


BOKA en Holografisk Kinesiologi behandling

TUNING ® – Mental Kinesiologi

BEHANDLINGSTID
Första besöket tar ungefär 2 timmar, då vi går igenom några grunder och du får tid att berätta och förklara din situation.

Återbesök tar ungefär 1-1,5 timme.


BOKA en TUNING behandling

VÅRA BEHANDLINGAR

Holografisk Kinesiologi är den effektivaste metoden
för att du ska bli friskare och må bättre snabbare.

Holografisk Kinesiologi behandling


LÄS MER om HOLOGRAFISK KINESIOLOGI

TUNING – Mental kinesiologi


LÄS MER om TUNING

Kinesiologi

Läran om rörelser

Nervsystemet

All kommunikation i kroppen sker via nervsystemet

Resultat

Upplev minskade besvär och förbättrad hälsa